Tel : 064 676 0595

รับเหมาวางระบบไฟฟ้าโรงงาน


รับเหมาวางระบบไฟฟ้าโรงงานครบวงจร

1. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Installation Service)

2. ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า (MV/LV Switchboard Service)

3. บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance Service)

4. ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (Electrical Inspection Service)

5. จัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า (Spare Part Service)

 

 

บริการของเรา

ติดต่อเรา

บจก.อาร์ตีส เอ็นจิเนียริ่ง

101 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 099 351 4731
โทร : 064 676 0595
โทร : 092 574 1500
แฟกซ์ : 02 726 2792